Dijkversterking Landsmeerderdijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Amsterdam-Noord > Dijkversterking Landsmeerderdijk

Dijkversterking Landsmeerderdijk

RSS

Delen van de Landsmeerderdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Waar vindt het project plaats?

De versterking gaat plaatsvinden aan het dijktraject tussen het Concertgemaal en de inlaatduiker Oostzanerdijk in de gemeente Amsterdam. Naast de dijkversterking wordt ook de inlaatduiker Oostzanerdijk verbeterd.

Wat gaan we doen?

Op 10 en 12 december heeft HHNK twee inloopbijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden of andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij gepresenteerd welke mogelijke oplossingen voor de dijkversterking wij beschouwd hebben. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven van zaken die wij uit de omgeving hebben opgehaald. De posters die tijdens deze avonden gepresenteerd zijn, zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet exact bekend. De planning is om begin volgend jaar het voorkeursalternatief bestuurlijk te laten vaststellen en te starten met de technische uitwerking. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Melanie Ursem via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Landsmeerderdijk is een onderdeel van het HWBP-project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal worden de komende jaren twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk en de Overtoom in Westzaan) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk) verbeterd.