Dijkversterking Gouwzee & Buiten IJ – deelgebied Katwoude

Home > Actueel > Werk in de buurt > Waterland > Dijkversterking Gouwzee & Buiten IJ – deelgebied Katwoude

Dijkversterking Gouwzee & Buiten IJ – deelgebied Katwoude

RSS

In de tweede toetsronde in 2006 waarin de dijken in Nederland getoetst zijn op veiligheid, is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken afgekeurd. De Alliantie Markermeerdijken versterkt deze dijkvakken, zie voor meer informatie www.markermeerdijken.nl

In de derde toetsronde in 2011 zijn nieuwe dijkvakken afgekeurd bij de Markermeerdijken, het gaat 12,5 kilometer. Deze maken geen onderdeel uit van de opdracht van de Alliantie Markermeerdijken, maar worden door het hoogheemraadschap opgepakt binnen het project Gouwzee & Buiten IJ. Het gaat om de volgende deelgebieden:

  • Volendam (deel van de dijk bij Zuideinde);
  • Katwoude;
  • Monnickendam;
  • Durgerdam–Schellingwoude.

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het Markermeer. 

Kaart met modules polder Katwoude

Wat gaat er gebeuren?

Gouwzee & buiten IJ is een project van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project bevindt zich in de verkenningsfase. In deze fase wordt naar de veiligheidsopgave van de vier deelgebieden gekeken: we onderzoeken per deelgebied van de dijk wat er precies aan de hand is en wat er mogelijk moet gebeuren om de dijk weer veilig te maken.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

Als eerste gaan we deelgebied Katwoude onderzoeken. Eind 2018 moet de opgave bekend zijn. Dit deelgebied bevindt zich tussen de afgekeurde dijkvakken die in de opdracht van de Alliantie zitten. Het is de wens van de gemeente Waterland en de omgeving om de benodigde werkzaamheden aan deze dijk in één keer (dus samen met de opdracht van de Alliantie) uit te voeren. Hiermee wordt de hinder tot een minimum beperkt.

In 2019-2020 wordt voor de overige deelgebieden de veiligheidsopgave vastgesteld.

Met wie werken we samen?

Wij werken met veel verschillende partijen samen, maar de belangrijkste zijn de bewoners en ondernemers langs de dijk, de gemeenten Waterland en Amsterdam-Noord, de provincie Noord-Holland en de Alliantie Markermeerdijken. 

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Wineke Straatsma via het contactformulier of het algemene nummer 072 - 582 8282