Dijkversterking Braakdijk

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Dijkversterking Braakdijk

Dijkversterking Braakdijk

RSS

De dijk tussen de Haaldersbroekbrug en de Haaldersbroeksluis en de N515 langs de Braaksloot gaan we in 2019 verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

De Braakdijk is belangrijk voor de waterveiligheid van een groot en waardevol gebied. Bij toetsing is gebleken dat de dijk niet stabiel ("binnenwaarts instabiel") en in geringe mate niet hoog genoeg is. De technisch meest voor de hand liggende oplossing is een lichte ophoging in combinatie met grondaanvulling en verbreding van de binnenberm aan de binnenzijde van de dijk. Vanwege de intensieve bewoning en het bijzondere karakter moet deze dijk met zo min mogelijk gevolgen worden versterkt. Onderzocht is of er alternatieven zijn voor dijkversterking. Dat is niet het geval. Wel kan de versterking beperkter worden gehouden door een combinatie van grondaanvulling, maatregelen aan de sloot en het plaatsen van een nieuwe schoeiing.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

In februari 2019 is het versterkingsplan afgerond en eind februari is de watervergunning ter inzage gelegd. Daarna besteden we het werk aan, aan een aannemer.

Met wie werken we samen?

Gezien de bijzondere cultuurhistorische waarde en de beperkte ruimte willen we nauw samenwerken met de bewoners. Verder is samenwerking met Gemeente Zaanstad - vanwege de geplande vervanging van de Haaldersbroekbrug eind 2019 - en nutsbedrijven noodzakelijk.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer K. Woestenburg via het contactformulier of het algemene nummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Downloads