Bouw gemaal Schardam

Home > Actueel > Werk in de buurt > Edam-Volendam > Bouw gemaal Schardam

Bouw gemaal Schardam

RSS
Dit item is verlopen op 20-06-2017.

Nabij Schardam, in de Rietkoog en naast de brug en sluis, bouwen we aan een nieuw gemaal.

Wat gaat er gebeuren?

Omdat het de laatste jaren vaker en harder regent, creëren we extra ruimte voor water in onze provincie. Tijdelijk vangen we hier het overtollige water op, om het daarna gecontroleerd af te voeren naar onze gemalen in Den Helder en Zaandam.

De gemalen in Den Helder en Zaandam doen uitstekend werk. Zij voeren het overtollige water af naar Noordzee en Noordzeekanaal. We werken daarnaast aan de realisatie van een gemaal aan de Markermeerzijde van ons gebied. Dit nieuwe gemaal nabij Schardam draagt bij aan een stabieler peil in een groot deel van Laag Holland, omdat het neerslagwater in dit deel van de provincie sneller weggewerkt kan worden.

Waar vindt het project plaats?

De locatie voor het gemaal ligt binnendijks even ten noorden van de bebouwingskern van Schardam. Zie voor een impressie van het gemaal het fotoalbum onderaan deze pagina.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het werk is in mei 2014 gegund aan de Aan de Stegge. De werkzaamheden worden uitgevoerd van september 2014 t/m december 2016. U vindt de planning onderaan deze pagina. En u kunt de voortgang volgen via onze maandelijkse nieuwsbrieven (eveneens onderaan deze pagina).

Wegwerkzaamheden

Vanwege de werkzaamheden wordt de weg langs het nieuwe gemaal tijdelijk omgelegd. Zwaar vrachtverkeer wordt omgeleid. Zie hiervoor de kaart bij de downloads. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot eind mei 2016 duren.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. En het hoogheemraadschap zorgt dat dit kan. Een hele klus, want de zeespiegel stijgt, het regent vaker en de bodem zakt. Doen we niets, dan loopt de provincie onder. Daarom investeren we de komende jaren honderden miljoenen in droge voeten, voldoende en schoon water. Hiermee werken we aan het Deltaprogramma Hollands Noorderkwartier.

Met behulp van dijken, een boezemsysteem, waterbergingen en gemalen houden we de provincie droog. Primaire dijken keren het water van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer. Andere dijken omsluiten de boezemwateren en houden het water buiten de polders. We werken er hard aan om onze dijken in conditie te houden en toekomstbestendig te maken.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland

Video van het gemaal na gereedheid

Downloads