Beetskoog

Beetskoog

RSS
Dit item is verlopen op 17-07-2019.

In het westelijk deel van de Beetskoog worden de bestaande onderbemalingen opgeheven en samengevoegd tot een nieuw peilgebied.

 Om dit te kunnen bemalen, is de bouw van een nieuw gemaal noodzakelijk dat tevens de rest van de polder kan bemalen. Daarnaast worden andere kunstwerken gerealiseerd om het bestaande museumgemaal te laten functioneren, het resterend deel van de polder op het vastgestelde peil te kunnen bemalen en om het water langs de bebouwing en de dijk op hoog peil te houden.

Met de realisatie van het project verbetert de agrarische bedrijfsvoering, ontstaat extra waterbergingscapaciteit en komt het waterbeheer in één hand, wat veiliger en duurzamer is dan de bestaande situatie. De gehele polder van 625 ha profiteert van een betrouwbaarder bemaling, zodat de kans op schade aan landbouwgewassen als gevolg van wateroverlast of watertekort afneemt.  

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"