Baggerwerk Nauernasche Vaart en twee knelpunten in de Tapsloot en Knollendammervaart

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Baggerwerk Nauernasche Vaart en twee knelpunten in de Tapsloot en Knollendammervaart

Baggerwerk Nauernasche Vaart en twee knelpunten in de Tapsloot en Knollendammervaart

RSS

Vanaf 2 december 2019 start aannemer J.P. Schilder uit Ursem in opdracht van het hoogheemraadschap met baggerwerkzaamheden in de Nauernasche Vaart en twee knelpunten in de Tapsloot en Knollendammervaart.

Waar vind het project plaats?

De werkzaamheden vinden plaats op:

  1. Nauernasche Vaart: tracélengte ca. 1.900 m', ca. 19.500 m3
  2. Knelpunt Tapsloot: tracélengte ca. 220 m', ca. 1.200 m3
  3. Knelpunt Knollendammervaart: tracélengte ca. 100 m', ca. 1.100 m3

Totaal wordt er ca. 21.800 m3 baggerslib verwijderd en afgevoerd naar depots van het hoogheemraadschap. Na ontwatering en rijping van de baggerspecie wordt dit omgezet tot bruikbare grond.

Eind februari 2020 is het gehele werk afgerond. 

De baggerspecie wordt met behulp van een kraan op een drijvend ponton vanuit de watergang in kleine beunbakken ontgraven. De beunbakken worden met een sleper naar een locatie gevaren waar het baggerslib met een kraan worden overgeslagen in een vrachtauto.
Op de tekeningen van de diverse locaties (onderaan deze pagina) kunt u de exacte plaatsen bekijken waar gebaggerd wordt.

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de overslaglocaties tijdelijk overlast ontstaat bij het laden van de vrachtauto's. Wij vragen hiervoor uw begrip. De overlast voor het vaarverkeer wordt zo veel mogelijk beperkt. Wanneer het voor aanwonenden van belang is wordt door de aannemer een kennisgeving van de werkzaamheden rondgestuurd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten vanaf week 49 in 2019 en zijn eind februari 2020 afgerond.

Met wie werken we samen?

Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden wordt verzorgd door de heer A. Linthorst namens ingenieursbureau Niebeek.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam van het hoogheemraadschap op nummer 072-582 8282 of info@hhnk.nl.   

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

In 2008 is voor het boezemstelsel een baggerprogramma opgesteld. Het boezemstelsel is het oppervlaktewater waaronder de ringvaarten, waarop de lager gelegen polders hun water uitslaan. Bovenstaande werkzaamheden zijn een uitvloeisel van dit programma en hebben primair tot doel het verbeteren van de aan- en afvoer van het watersysteem. Tevens wordt ten gevolge van de baggerwerkzaamheden de waterkwaliteit verbeterd en voldoet de watergang weer aan de vaarwegafmetingen.