Baggerwerk Ewijkse Vaart, Wieringerwaard langs Lotweg, Groetkanaal, Schermerringvaart en Stille ringvaart

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Baggerwerk Ewijkse Vaart, Wieringerwaard langs Lotweg, Groetkanaal, Schermerringvaart en Stille ringvaart

Baggerwerk Ewijkse Vaart, Wieringerwaard langs Lotweg, Groetkanaal, Schermerringvaart en Stille ringvaart

RSS

Aannemer J.P. Schilder uit Ursem voert in opdracht van HHNK een baggerproject uit dat plaatsvindt op vijf locaties.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf week 40 (vanaf 1 oktober) 2018 start aannemer J.P. Schilder uit Ursem met baggerwerkzaamheden in de Ewijkse vaart nabij Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit werk maakt deel uit van een groter baggerproject dat plaats vindt op totaal vijf locaties.  

Waar vindt het project plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in:

  1. Ewijkse vaart nabij Anna Paulowna: tracélengte ca. 6.100 m', ca. 56.640 m3
  2. Boezemwater Wieringerwaard langs Lotweg: tracélengte ca. 1.360 m', ca. 12.220 m3
  3. Groetkanaal: tracélengte ca. 4.520 m', ca. 58.540 m3
  4. Schermerringvaart tussen Ursem en Schermerhorn: tracé lengte ca. 2.650 m', ca. 12.950 m3
  5. Stille ringvaart tussen Neck en Purmerend: tracé lengte ca. 1.230 m', ca. 4.060 m3

Totaal wordt er ca. 144.400 m3 baggerslib verwijderd waarvan ca. 12.400 m3, vanwege de kwaliteit, afgevoerd moet worden naar het depot van Baggerzorg te Middenmeer of depots van het hoogheemraadschap. De overige baggerspecie die vrijkomt wordt in tijdelijke depots geborgen en in een korte periode omgezet en gerijpt tot bruikbare grond.

Eind juli 2019 is het gehele werk afgerond. 

De baggerspecie wordt met behulp van een baggerzuiger, via een persleiding, afgevoerd naar enkele tijdelijke baggerdepots. De baggerspecie die naar Middenmeer of depots van het hoogheemraadschap worden afgevoerd, worden met behulp van een duwboot naar een locatie geschoven waar ze met een kraan worden overgeslagen in een vrachtauto.
Op de tekeningen van de diverse locaties die als PDF zijn bijgevoegd (onderaan deze pagina) kunt u de exacte locaties bekijken waar gebaggerd wordt.

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij de baggerzuiger en de persleiding tijdelijk overlast ontstaat voor het vaarverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer het voor aanwonenden van belang is wordt door de aannemer een kennisgeving van de werkzaamheden rondgestuurd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten vanaf week 40 in 2018 en zijn eind december 2019 afgerond.

Met wie werken we samen?

Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden wordt verzorgd door de heer A. Linthorst namens ingenieursbureau Niebeek.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Roskam van het hoogheemraadschap op nummer 072-582 8282 of info@hhnk.nl.   

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

In 2008 is voor het boezemstelsel een baggerprogramma opgesteld. Het boezemstelsel is het oppervlaktewater waaronder de ringvaarten, waarop de lager gelegen polders hun water uitslaan.  Bovenstaande werkzaamheden zijn een uitvloeisel van dit programma en hebben primair tot doel het verbeteren van de aan- en afvoer van het watersysteem. Tevens wordt ten gevolge van de baggerwerkzaamheden de waterkwaliteit verbeterd.