Wegenverordening

Home > Wat doet HHNK? > Wegen en vaarwegen > Wegenverordening

Wegenverordening

Wij beheren diverse polderwegen. De regels voor de aanleg, de instandhouding en het gebruik ervan zijn vastgelegd in de Wegenverordening HHNK 2013. Op grond hiervan is het onder andere verboden in een weg (inclusief berm):

  • werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld graven);
  • werken te maken, te plaatsen, te wijzigen of te (be)houden (denk hierbij aan uitritten, kabels en borden etc.);
  • stoffen, voorwerpen of dieren te brengen, te hebben of te (be)houden.

Ontheffing

Voor dergelijke werkzaamheden kan onder voorwaarden een ontheffing worden verleend. Deze moet u schriftelijk aanvragen. Of de ontheffing wordt verleend hangt af van de wegentechnische belangen. Lees de informatie op het onderstaande formulier zorgvuldig door en voorkom dat u een onvolledige aanvraag indient.

Legeskosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Deze kosten staan aangegeven in onze Legesverordening 2013.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Wegenverordening of legeskosten? Maak gebruik van dit contactformulier of bel 072-582 8282.

Downloads