Wegenbeleid

Wegenbeleid

We beheren ruim 1.400 kilometer aan wegen. We hebben een wegenbeleidsplan opgesteld waarin we beschrijven wat we willen bereiken in de periode 2012-2017. En hoe we dat willen bereiken. Centraal staan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het wegwerken van achterstallig onderhoud en regionale samenwerking

Kaders wegenbeleid

Ons wegenbeleid is gebaseerd op twee wetten:

  • de Wegenwet, waarin het eigendom, beheer en onderhoud van wegen in Nederland is geregeld;
  • de Wegenverkeerswet, die zich richt op het gebruik van wegen;

Wegen zijn een onderdeel van hun omgeving. Daarom hebben we in het wegenbeleidsplan ook rekening gehouden met de wetten en regels over omgevingsaspecten, zoals natuur, recreatie, landschap, milieu en openbare veiligheid. Daarnaast streven we naar duurzaamheid, doelmatigheid en kostenbewustzijn. We overleggen regelmatig met het Rijk, de provincie Noord-Holland, gemeenten en de Stadregio Amsterdam om onze wegen optimaal te beheren en onderhouden. En we houden rekening met wensen van politie, hulpverleners, openbaar vervoer en andere belanghebbenden.

Financiering wegenbeleid

Wegenbeheer en onderhoud kosten geld. We krijgen daarvoor een bijdrage van het Rijk. Met die bijdrage kunnen we ongeveer 30% van de totale kosten afdekken. De overige 70% verkrijgen we uit de wegenheffing die u betaalt.

Download