Wegenbeheer in cijfers

Home > Wat doet HHNK? > Wegen en vaarwegen > Wegenbeheer in cijfers

Wegenbeheer in cijfers

De wegen die we beheren liggen vooral buiten de bebouwde kom. En ze behoren bijna allemaal tot de zogeheten ‘erftoegangswegen’. Dat zijn lokale wegen met een snelheidslimiet van 60 km/uur. We beheren ook alles langs de wegen, zoals bermen, sloten, bomen, fietspaden en trottoirs. Verder zijn we verantwoordelijk voor de complete inrichting van de wegen met verlichting, vangrails, verkeersborden, markeringen en wegwijzers.

De cijfers

Bent u benieuwd welke wegen, ruimtes langs wegen en wegeninrichting wij precies beheren? Hieronder vindt u een overzicht.

Wegen 1.400 kilometer

Binnen de bebouwde kom

68 kilometer

Buiten de bebouwde kom

1.332 kilometer

Gebiedsontsluitingswegen

34 kilometer

Erftoegangswegen

1.366 kilometer
Vrijliggende fietspaden 104 kilometer
Bermen lengte 2.800 kilometer
Bermen oppervlakte 780 ha
Aantal lichtmasten 10.000
Aantal bomen 70.000
Grotere kunstwerken (Bruggen) 400
Gemeenten waarin HHNK wegen beheert 24

Wie beheert de andere wegen?

Wij zijn niet de enige wegbeheerder in de regio. Ook provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een aantal wegen. Bekijk het overzicht Wegbeheerders van Rijkswaterstaat.