Gladheidbestrijding

Home > Wat doet HHNK? > Wegen en vaarwegen > Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

In de winter zijn wegen vaak glad door bevriezing, ijzel of sneeuw. Maar ook in die periode willen wij onze wegen en fietspaden zo veilig mogelijk houden. We hebben een draaiboek en strooiroutes ontwikkeld, zodat we gladheid op onze wegen snel kunnen bestrijden.

Drie werkdistricten

Omdat we een groot beheergebied hebben (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal), hanteren we voor gladheidbestrijding drie werkdistricten. Zo kunnen we alle wegen binnen 2,5 uur strooien. We beschikken over 3 steunpunten, waarvandaan we 39 strooiwagens de weg op sturen. Dagelijks hebben we meer dan 50 medewerkers paraat die we kunnen oproepen om de gladheid te bestrijden. Gemiddeld strooien we onze wegen 22 keer per winter.

Verschillende aanpakken

Ook het rijk, de provincie en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor gladheidbestrijding. Iedere organisatie heeft een andere aanpak. Het rijk en de provincie gebruiken bijvoorbeeld natzoutstrooiers om de rijkswegen en provinciale wegen preventief te strooien. Met uitzondering van bijzondere omstandigheden, zoals sneeuw en ijzel, worden deze wegen dus niet glad. Gemeenten beheren de wegen binnen de bebouwde. Sommige gemeenten strooien preventief, anderen strooien pas als het glad wordt. Als weggebruiker moet u dus altijd oppassen: ondanks dat er een strooidienst is, kan het nog glad zijn.