Wegen en vaarwegen

Home > Wat doet HHNK? > Wegen en vaarwegen

Wegen en vaarwegen

Wist u dat wij ons niet alleen bezighouden met water en dijken, maar ook met het beheer en onderhoud van wegen? Dat is best uniek. Alleen de waterschappen in de ‘lage landen’ Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland beheren openbare wegen in hun gebied.

Wat doet HHNK?

Wij beheren ongeveer 1.400 kilometer wegen, voornamelijk buiten de bebouwde kom. De wegen binnen de bebouwde kom zijn in principe de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Onze activiteiten zijn erop gericht om de wegen veiliger te maken. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook gladheidbestrijding in de winter. Daarnaast onderhouden we 100 kilometer vaarwegen voor de Provincie en bedienen we sluizen en bruggen.

Meer weten?