Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Home > Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dan mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur. Vanaf nu is het mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. En zo actief bij te dragen aan veilig, schoon en voldoende water, nu én in de toekomst. 

Wat doet een waterschap?

Onze medewerkers werken 24 uur per dag aan veilige dijken en duinen, het wegpompen van teveel regenwater, het aanvullen van water in droge tijden en het zuiveren van het rioolwater.

Lees meer

Samenstelling bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 zetels. Voor de categorie Ingezetenen (23 zetels) vinden verkiezingen plaats. De overige 7 zijn gereserveerd voor de categorieën Bedrijven (3), Ongebouwd (3) en Natuurterreinbeheerders (1).

Lees meer

Partij laten registreren?

Toelichting op de wijze van registratie voor de waterschapsverkiezingen

Lees verder

Wat doet het bestuur?

Het bestuur beslist over de hoogte én besteding van de waterschapsbelasting en legt hierover verantwoording af.

Lees meer

Kandidaat stellen?

Als kandidaat kun je je aansluiten bij een van de bestaande partijen. Maar je kunt ook aan de verkiezingen meedoen met een nieuwe lijst.

Lees meer