Waterinnovatiefonds

Home > Zakelijk > Waterinnovatiefonds

Waterinnovatiefonds

HHNK heeft een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen.

Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daar waar banken terughoudend zijn, geeft HHNK met het WIF een antwoord om aanvullende financiering te verkrijgen om innovatieve projecten uit te voeren.

Omvang

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen dat is ondergebracht bij de externe fondsbeheerder het Nationaal Groenfonds. Het WIF kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De financiering dient terugbetaald te worden in de vorm van aflossing en het betalen van een zakelijke rente aan de fondsbeheerder. Faillissement uitgezonderd.

Pitches

Potentiële kandidaten voor het fonds kunnen twee keer per jaar een pitch houden om hun idee te promoten en onderbouwen dit met een businessplan 'marktontwikkeling', waarvoor zij een format van HHNK ontvangen. De pitches vindt plaats in ons kantoor aan het Stationsplein 136 te Heerhugowaard. U kunt zich aanmelden via WIF@hhnk.nl.

De eerstvolgende pitch is in verband met het coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

WIF-aanvraag indienen

Meer informatie over de procedure en de toekenning van de aanvraag vindt u in het Uitvoeringsreglement Waterinnovatiefonds HHNK. Met specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer R.J. Sellies, 072-582 7560.

Toegekende financieringen

       

Geen WIF maar wel...?

Heeft u een voorstel dat niet voor financiering vanuit het WIF in aanmerking komt maar dat u wel aan HHNK wil voorleggen? Kijk dan op Zakendoen met HHNK en HHNK vraagt er om!