Watererfgoed

Home > Bestuur en organisatie > Watererfgoed

Watererfgoed

Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten en objecten dragen bij aan het historisch besef en aan het collectieve geheugen. Ze vormen onderdeel van het DNA van Noord-Holland en maken het waterverhaal tastbaar.

 

App Westfriese Omringdijk

Ontdek de historie van de monumentale Westfriese Omringdijk met onze app! De dijk is achthonderd jaar oud, 126 kilometer lang en door de eeuwen heen onze steun en toeverlaat tegen het woeste water. Deze augmented reality-app brengt op 25 locaties de sporen van de strijd tegen het water  tot leven met verhalen, foto's en kaarten. Van gemaal Lely tot de Kolk van Dussen, van de Zijpe tot de Zuiderdijk. Gebruik de app op de dijk zelf of thuis in je luie stoel.

Waterschat

De topstukken uit de collectie watererfgoed zijn te bewonderen in de permante expositie 'Waterschat'. Tijdens kantooruren is deze expositie te bezichtigen in de hal van ons centrale kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.  

Audiotour

Een begeleidende gratis audiotour zet verschillende objecten in het zonnetje. Luister mee en maak kennis met de paalworm, een tropische boormossel die in de 18e eeuw het hout in de zeedijken aantastte. Zware palen en balken werden totaal doorboord en braken als luciferhoutjes. Of de legende van het Purmer zeewijf. Tijdens een zware storm in het jaar 1403 brak de zeedijk en spoelde het zeewijf via de doorbraak vanuit de Zuiderzee de Purmer in. Edamse melkmeisjes vingen haar en leerden haar spinnen. Ook de enorme wandkaart van de landmeter Johannes Dou uit 1680 komt in de audiotour voor. Hij deed er zestien jaar over om heel Noord-Holland nauwkeurig in kaart te brengen. Nog steeds is zijn overzichtskaart van groot belang.

 

Wisseltentoonstellingen

In de hal van ons kantoor vinden ook wisselende tentoonstellingen plaats. Hier komen waterthema's aan bod met aandacht voor verleden, heden en de toekomst.

Sponsoring

Ons bestuur stelt jaarlijks een budget ter beschikking voor sponsoring. Onderneemt u een incidentele activiteit in ons gebied met een cultuurhistorisch of educatief karakter? Past deze activiteit bij onze watertaken in verleden, heden en/of toekomst of brengt deze ons watererfgoed onder de aandacht? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor sponsoring. Te denken valt aan evenementen, exposities, publicaties e.d.

Download