Wat is er te doen?

Home > Wat is er te doen?

Wat is er te doen?

De interactieve tentoonstelling Zand tegen Zee laat je zien, horen en beleven hoe we de kust tussen Petten en Camperduin hebben versterkt met zand, héél véél zand. Daardoor is een prachtig nieuw landschap ontstaan: de Hondsbossche Duinen. Het is echter veel meer dan duinen: een prachtig breed strand met fiets- en wandelpaden en een mooi uitkijkduin. Vanuit het informatiecentrum loop je zo dit prachtige strand op.

Lezingen

In mei en juni organiseren we een serie interessante lezingen. De lezingen vinden plaats op vier woensdagmiddagen. U bent welkom vanaf 14.00 uur voor ontvangst met koffie of thee. De lezingen zelf starten om 14.30 uur. De toegang is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden. Dat kan telefonisch (072 582 8765 of 06 2353 3888) of per e-mail (zandtegenzee@hhnk.nl). Graag opgeven welke middag(en) u wenst te komen, naam, e-mailadres en het aantal personen. U ontvangt een bevestiging.

Activiteitenagenda

Wanneer

Wat is er te doen?

Woensdag 15 mei

Natuurontwikkeling in de Hondsbossche Duinen

Lezing door Ben Eenkhoorn, ecoloog bij het hoogheemraadschap

Ben Eenkhoorn vertelt over het onderzoek naar de ontwikkeling van het nieuwe duingebied, de Hondsbossche Duinen. Onderzoeksinstellingen (WUR, Deltares), diverse adviesbureaus, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap hebben onder de vlag van Ecoshape/Building with Nature de afgelopen drie jaar gekeken naar de ontwikkeling van habitats, de vestiging van plantensoorten en de manier waarop het zand zich verplaatst. Met de uitkomsten van het onderzoek worden aannames en voorspellingen getoetst. Ze zijn ook een bron van informatie voor toekomstige projecten, zoals de Prins Hendrikzanddijk op Texel, die eveneens wordt versterkt met zand.

Woensdag 22 mei

Een literaire kijk op de Noord-Hollandse kust

Lezing door Kees de Bakker, uitgever van Conserve te Groet

Kees de Bakker (68) van uitgeverij Conserve komt vertellen over bijzondere Duinstreekboeken. Hij was met schrijfster Hanny Alders in 1995 initiatiefnemer van het Jan van Scoreljaar. Jan heette niet voor niets 'Van Scorel', want hij werd daar in 1495 geboren. Hanny schreef de biografie Jan van Scorel over zijn leven. Conserve gaf ook een boek uit over Picasso, die in 1905 in Schoorldam verbleef, Picasso in Holland van Kees Komen. Van de naar schatting 500 tot 600 boeken die Conserve de afgelopen 35 jaar liet verschijnen was een aardig aantal gewijd aan het Noord-Hollandse kustlandschap. De 'Hier…-serie' verdient speciale vermelding met titels over Alkmaar (Hier begint de victorie), Bergen aan zee (Hier is het paradijs niet verloren), Schoorl, Groet en Camperduin (Hier schijnt de zon), begraafplaats Bergen (Hier ligt Hemelrijk) en recent nog Hier is zon, zee en zand; Van Nicolaas Beets tot Adriaan van Dis. Over elk boek kan Kees de Bakker uren vertellen en dat geldt ook voor de kunstzinnige omgeving in Bergen en Schoorl waarin de boeken ontstonden. Kees staat ook stil bij het uitgeversvak dat in de loop van de jaren sterk is veranderd. Hij hoopt op veel vragen en een levendige discussie.

Woensdag 29 mei

Van Klimaatverandering naar Klimaatadaptatie. De gevolgen van de klimaatverandering voor de Noordkop en wat we daaraan kunnen doen

Lezing door Jan Wijn, klimaatambassadeur bij het hoogheemraadschap

Het klimaat verandert. Dat is niet nieuw. Wel nieuw is dat het steeds sneller gaat en de extremen steeds vaker voor overlast en schade zorgen, ook in Noord-Holland. Niet alleen is meer sprake van wateroverlast, ook de droogte van 2018 had (en heeft!) grote gevolgen voor landbouw en natuur en direct bij huis de biodiversiteit in de woonkernen. Het aantal hittegolven neemt toe en de gevolgen voor met name de kwetsbare groepen in de samenleving zijn groot. Aan de hand van diverse voorbeelden bespreekt Jan Wijn de gevolgen van de klimaatverandering en de aanpak in de regio. Wat doet de overheid en vooral: wat kan je zelf doen? Laat je verrassen over de complexiteit van het vraagstuk, maar ook hoe simpel de oplossingen soms kunnen zijn.

2e Pinksterdag, 10 juni Zandschilderen met figuren van zeedieren

Woensdag 12 juni

Harger- en Pettemerpolder: een echte Noord-Hollandse polder

Lezing door Marcel Groot, boswachter bij Natuurmonumenten

Marcel Groot vertelt hoe Natuurmonumenten de eeuwenoude Harger- en Pettemerpolder, gelegen direct gelegen achter de Hondsbossche Duinen, beheert. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren omdat het een bijzonder natuurgebied is; dit binnendijkse brakwatergebied heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 'hotspot' voor biodiversiteit. Ook hoort u in deze lezing over de bijzondere planten en vogels, die in korte tijd hun plek gevonden hebben in het nieuwe natuurgebiedje 'Nieuwe Kleiputten'.

Woensdagen Op alle woensdagen in de schoolvakanties kun je komen zandschilderen

Gratis toegang

Het Informatiecentrum Kust ligt aan de Strandweg 4, 1755 LA Petten. We zijn geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.