Waarom verkiezingen?

Home > Waarom verkiezingen?

Waarom verkiezingen?

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen met een eigen belasting én een eigen bestuur. Omdat je waterschapsbelasting betaalt, heb je ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat het bestuur van het waterschap. Belangrijke vragen die jouw stem verdienen op 20 maart. Op www.waterschapsverkiezingen.nl vind je alles over de verkiezingen. Ook is een stemhulp beschikbaar: https://hhnk.mijnstem.nl/

Wat we zoal doen met je belastinggeld? Bekijk de pagina met het jaaroverzicht 2018.