Waterprogramma

Home > Visie op watertaken > Waterprogramma

Waterprogramma

In de Deltavisie hebben we samen met onze partners een koers uitgestippeld voor de lange termijn. Vervolgens hebben we, ook weer samen met onze partners, een Waterprogramma voor de middellange termijn (2016-2021) opgesteld: één plan met een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en samenwerkingsplannen.

Bouwstenen

In 2013 hebben we veertien zogenaamde Watertafels georganiseerd, waaraan meer dan 300 mensen van 70 organisaties deelnamen. Hun input heeft geleid tot 16 bouwstenen: onderwerpen waarbij verschillende belangen elkaar ontmoeten en waar verschillende organisaties samen aan willen werken. 16 bouwteams, waarin vooral externe partijen zitten, hebben deze bouwstenen verkend en uitgewerkt.

Waterprogramma

In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) verbinden we de bouwstenen met de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap. We brengen een prioritering aan en geven aan hoe we in de bouwstenen willen participeren. De benodigde samenwerking werken we uit en leggen we vast in afspraken.

Downloads