Visie afvalwaterketen

Home > Visie op watertaken > Visie afvalwaterketen

Visie afvalwaterketen

De zorg voor schoon water voor mens, dier en milieu is een van de kerntaken van het hoogheemraadschap. Een goed functionerende (afval)waterketen is onderdeel van deze zorg. In en rondom de waterketen zijn vele ontwikkelingen gaande. De visie op de (afval)waterketen is opgesteld om als leidraad te dienen bij de beleidsontwikkeling, de plannen en het beheer van nu en de toekomst. De komende jaren zet het hoogheemraadschap in op vier speerpunten:

  • Begin bij de bron
  • Functies van (afval)water
  • Toekomstbestendige bedrijfsvoering
  • Samenwerken in één keten

Samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier

Het samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier (drinkwaterbedrijf PWN, 33 gemeenten en het hoogheemraadschap) gaat de komende jaren hard aan de slag om de besparingsambitie te realiseren: vanaf 2020 besparen we 30 miljoen euro per jaar op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen. Meld je aan voor de nieuwsbrief "Samen slimmer" (4x per jaar).

Lees verder