Deltavisie

Home > Visie op watertaken > Deltavisie

Deltavisie

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Hoe gaan we in de toekomst om met het waterbeheer in ons gebied? Samen met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie hebben we keuzes gemaakt voor de thema's waterveiligheid, wateroverlast en voldoende schoon, zoet water: de Deltavisie.

Welke keuzes hebben we gemaakt?

We werken de komende tijd samen met onze omgeving aan het concretiseren van de visie in een deltastrategie voor ons gebied. Zo wordt steeds duidelijker op welke manier de Deltavisie ons werk verandert en wat onze omgeving daarvan merkt.

Meer informatie

Hieronder kunt u enkele documenten met informatie downloaden. Daarnaast leveren wij via onze Deltavisie ook input voor het landelijke Deltaprogramma.