Vervaldag(en) op de aanslag

Home > Vervaldag(en) op de aanslag

Vervaldag(en) op de aanslag

Op het aanslagbiljet staat de vervaldag. Voor deze uiterste datum moet de aanslag betaald zijn. Dit geldt overigens niet als u gebruik maakt van automatische incasso, het aanslagbedrag schrijven we dan in termijnen van uw rekening af.

Zo werkt het:

Welke vervaldag op uw aanslag staat, hangt af van het jaar waarover de aanslag gaat (het belastingjaar) en de dagtekening van de aanslag.

  • Belastingjaren tot en met 2018:
    • Twee vervaldagen: de eerste 1 maand na dagtekening van de aanslag en de tweede 3 maanden na dagtekening van de aanslag.
  • Belastingjaar 2019:
    • Één vervaldag: 3 maanden na dagtekening van de aanslag.
  • Vanaf belastingjaar 2020:
    • Één vervaldag: 2 maanden na dagtekening van de aanslag.

Hoeveel vervaldagen er voor een belastingjaar zijn en welke termijnen gelden ten opzichte van de dagtekening zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap.