Versterking Markermeerdijken

Home > Actueel > Versterking Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Voor dit project is een aparte website samengesteld waarop u actueel op de hoogte wordt gehouden over dit project.

Ga naar website Markermeerdijken.nl