Vergunningen en meldingen

Home > Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Zoals bijvoorbeeld het: 

  • plaatsen van een steiger, dam, duiker of brug
  • plaatsen van een beschoeiing
  • het leggen van kabels of leidingen
  • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
  • bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, duin, kademuur, gemaal of oppervlaktewater

Dan heeft u meestal een watervergunning nodig, of volstaat het maken van een melding bij het hoogheemraadschap. Hieronder kunt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning terugvinden. Mocht u reeds weten of u een vergunning nodig heeft voor uw activiteit, of dat een melding hierover volstaat, dan kunt u direct zaken regelen.

Voor het aanvragen van een watervergunning heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf, organisatie of instelling) nodig. Heeft u dat niet? Vraag dan eerst DigiD  of eHerkenning aan.

Informatie vergunningverlening

Ik weet eigenlijk niet of ik een vergunning nodig heb of een melding moet maken en wil er graag meer over aan de weet komen.

Lees verder

Direct een vergunning aanvragen

Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen.

DigiD  

Vraag vergunning aan

Verleende vergunningen

Wilt u weten welke vergunningen er door het hoogheemraadschap zijn verleend, of wilt u hiervan op de hoogte worden gesteld? Er zijn hiervoor diverse opties:

Bekendmakingen 

Doe de vergunningcheck

Twijfelt u toch nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst een check of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Naar de vergunningchecker

Direct een melding maken

Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een melding maken.

DigiD  

Maak een melding