Vergadering Commissie Water en Wegen 31-10-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Water en Wegen

Vergadering Commissie Water en Wegen 31-10-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:F.J.J. Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Begroting 2019 (18. 262567)

Aantekening:

In de commissie Water en Wegen worden de volgende hoofdstukken besproken:

• H.1 samenvatting en inleiding

• H.2 Waterveiligheid

• H.3 Wateroverlast beperken

• H.4 Watertekort voorkomen

• H.5 Gezond water

• H.7 Veilige (vaar)wegen

• H.17 Verbonden partijen

6 Kadernota Maaien (18.244729)

Procedurele zaken

7 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 3 oktober 2018 (18.222669)

8 Sluiting