Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 31-10-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen

Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 31-10-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:16:30-18:30
Voorzitter:M.J. Hartvelt

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Begroting 2019 (18.262567)

Aantekening:

In de commissie BMW worden alle hoofdstukken besproken:

Met uitzondering van:

• H.2 Waterveiligheid

• H.3 Wateroverlast beperken

• H.4 Watertekort voorkomen

• H.5 Gezond water

• H.7 Veilige (vaar)wegen

Controlerende rol

6 Aardbevingen Warder (18.232121)

Procedurele zaken

7 Verslag vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen van 3 oktober 2018 (18.314)

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting