Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 05-09-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen

Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 05-09-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:16:30-18:30
Voorzitter:M.J. Hartvelt

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

5 Eerder gepresenteerde onderwerpen:

5a Presentatie Beëindiging Cross Border Lease commissie BMW 30 mei 2018

Kaderstellende rol

6 Kostentoedelingsverordening HHNK 2019 (18.226216)

Controlerende rol

7 Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236510)

Procedurele zaken

8 Verslag vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen van 30 mei 2018 (18.302

Bijgevoegde documenten

9 Bestuursagenda (18.225532)

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting