Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 03-10-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen

Vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 03-10-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:16:30-18:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

5 Eerder gepresenteerde onderwerpen:

Kaderstellende rol

6 Effect Schoon Water (18.230781)

7 Voorbereidingskrediet rwzi Beemster 2e fase (18.213336)

8 Unievoorstel aanpassing belastingstelsel (18.259194)

9 Evaluatie Kwijtscheldingsregeling HHNK 2017 (18.180540)

10 Beleid Internationale samenwerking 2018 en verder (18.211661)

11 Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Waterschappen 2017-2019 (18.246219)

12 Sociaal Plan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018 (18.209111)

13 Vervanging materieel, investeringskrediet (18.229386)

Rapportering Rekenkamercommissie

14 Rekenkamercommissiebrieven Informatieveiligheid en Verantwoording opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissiestudies (18.264529)

Procedurele zaken

15 Verslag vergadering Commissie Bestuur, Middelen en Waterketen van

16 Sluiting