Vergadering Algemeen Bestuur 08-05-2019

Home > Vergaderkalender > Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Algemeen Bestuur 08-05-2019

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Waterland, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Luc Kohsiek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2a Onderzoek van de geloofsbrieven van leden van het algemeen bestuur en steunfractieleden

2b Installatie van de leden van het algemeen bestuur en steunfractieleden

2c Verkiezing voorzitters adviescommissies

3 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

4 Gelegenheid tot inspreken

5 Ingekomen stukken

6 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

7 Jaarstukken 2018 (19.112564) (Bespreekstuk)

8 Financiering subsidieregeling Bodem & Water (19.902590) (Bespreekstuk)

9 Vaststelling gedragscode Wet Natuurbescherming onderdeel soortbescherming (19.235883) (Hamerstuk)

10 Partiele herziening peilbesluit Zeevang, peilbesluit Beetskoog-Midden en -Oost (18.14642) (Hamerstuk)

11 Renovatie voorbezinktank rwzi Den Helder (19.117937)

Procedurele zaken

12 Dankwoord richting het aftredende dagelijks bestuur

13 Verslag van de formateur (19.903389)

Bijgevoegde documenten

14 Vaststellen aantal hoogheemraden, benoeming en onderschrijven collegeprogramma 2019-2023 "Samen werken aan de toekomst" (19.903366)

15 Stemming over commissievoorzitters

16 Notulen / besluitenlijsten

16a Notulen CHI-vergadering van 27 maart 2019 (19.598562)

16b Notulen CHI-vergadering van 28 maart 2019 (19.734760)

16c Besluitenlijst CHI-vergadering van 27 maart 2019 (19.598593)

Bijgevoegde documenten

16d Besluitenlijst CHI-vergadering van 28 maart 2019 (19.794843)

Bijgevoegde documenten

16e Lijst van Toezeggingen CHI-vergadering 28 maart 2019 (19.901127)

Bijgevoegde documenten

17 Sluiting