Vergadering Algemeen Bestuur 19-09-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Algemeen Bestuur 19-09-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Luc Kohsiek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

5 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

6 Vaststelling Projectplan Waterwet Markermeerdijken (18.236506) (Bespreekstuk)

Bijgevoegde documenten

7 Kostentoedelingsverordening HHNK 2019 (18.226216) (Bespreekstuk)

8 Legger Wateren 2018 (18.206248) (Hamerstuk)

Procedurele zaken

9 Notulen / besluitenlijsten

9a Notulen CHI-vergadering van 13 juni 2018 (18.392)

Bijgevoegde documenten

9b Besluitenlijst CHI-vergadering van 13 juni 2018 (18.393)

Bijgevoegde documenten

9c Lijst van toezeggingen CHI-vergadering van 13 juni 2018 (18.394)

10 Sluiting