Vergadering Algemeen Bestuur 14-11-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Algemeen Bestuur 14-11-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:Luc Kohsiek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Ingekomen stukken

5 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

6 Begroting 2019 (18.262567) (Bespreekstuk)

7 Kadernota Maaien (18.244729) (Bespreekstuk)

Procedurele zaken

8 Notulen / besluitenlijsten

8a Notulen CHI-vergadering van 17 oktober 2018 (18.222640)

8b Besluitenlijst CHI-vergadering van 17 oktober 2018 (18.222642)

Bijgevoegde documenten

8c Lijst van toezeggingen CHI-vergadering van 17 oktober 2018 (18.222657)

9 Sluiting