Veiligheid bij waterzuiveringsinstallaties

Home > Zakelijk > Veiligheid > Veiligheid bij waterzuiveringsinstallaties

Veiligheid bij waterzuiveringsinstallaties

Aandachtspunten voor veiligheid op een RWZI

In de veiligheidsfilm komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • algemene bedrijfsregels
 • aankomst/parkeren
 • aanmelden/afmelden
 • verkeersregels en waarschuwingsborden
 • welk water is wel/niet drinkbaar
 • aanwijzingen van personeelsleden
 • werkvergunning
 • risico's op een waterzuiveringsbedrijf
 • bacteriële besmetting
 • het giftige zwavelwaterstof (H2S)
 • explosiegevaar
 • het werken in besloten ruimtes
 • valgevaar
 • het lossen van gevaarlijke stoffen
 • het milieu

De veiligheidsfilm direct bekijken