Ik heb een gedeelde watermeter, hoe wordt de aanslag dan berekend?

Home > Veelgestelde vragen > Ik heb een gedeelde watermeter, hoe wordt de aanslag dan berekend?

Ik heb een gedeelde watermeter, hoe wordt de aanslag dan berekend?

Antwoord:


Heeft u een gedeelde watermeter met één of meerdere woonruimten, dan verminderen wij het totale waterverbruik met 44 m³ per ingeschreven persoon per jaar. De peildatum hiervoor is 1 januari van het heffingsjaar zoals bij de BRP (Basis Registratie Personen) bekend is.

Deelt u de watermeter met een andere bedrijfsruimte? Dan moet u aantonen hoeveel water u verbruikt, bijvoorbeeld door een tussenwatermeter. Wanneer u niet weet hoeveel u inneemt, maken wij een schatting.


Stuur door aan een vriend
Stuur door