Ik ben het niet eens met de tarieven, wat moet ik doen?

Home > Veelgestelde vragen > Ik ben het niet eens met de tarieven, wat moet ik doen?

Ik ben het niet eens met de tarieven, wat moet ik doen?

Antwoord:


U kunt niet in bezwaar gaan tegen de belastingtarieven. De tarieven zijn door het algemeen bestuur vastgelegd in de belastingverordeningen. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften (regels die voor iedereen gelden) waartegen u geen bezwaar kunt indienen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door