Tauw, Friso Civiel en HHNK tekenen contract Planuitwerking project Kunstwerken

Home > Tauw, Friso Civiel en HHNK tekenen contract Planuitwerking project Kunstwerken

Tauw, Friso Civiel en HHNK tekenen contract Planuitwerking project Kunstwerken

Op 6 november tekenden advies –en Ingenieursbureau Tauw en Friso-Civiel beton- en waterbouw (TFC) met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de planuitwerkingsfase voor de verbetering van zeven sluizen in Noord-Holland. Het project Kunstwerken maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met het zetten van de handtekening wordt de intensieve samenwerking van de verkenningsfase voortgezet.

Advisering in de breedte

Voor het uitwerken van de voorkeursalternatieven is het onderzoek al in volle gang. Zo zijn de afgelopen weken de sluislocaties ingemeten met een drone, is de waterbodem onderzocht en wordt het droogzetten en inspecteren van de sluizen voorbereid. Deze voorbereidingen zijn nodig om niet voor verrassingen te staan bij het uiteindelijke 3D-ontwerp. Ook is er al een start gemaakt met het opstellen van de m.e.r.-beoordelingen. En in het kader van het aanvragen van de vergunningen zijn de eerste gesprekken gevoerd met de bevoegde gezagen. Tauw verzorgt samen met Friso-Civiel het volledige pakket, van projectmanagement, strategisch omgevingsmanagement tot het technisch management.

Vergunbaar, uitvoerbaar en betaalbaar

Vlak voor de zomer van 2019 lagen er vijf door het HHNK-bestuur vastgestelde voorkeuralternatieven. Vijf in plaats van zeven. Voor twee sluizen (Hoorn en Broekerhaven) bleek dat de veiligheid ook door het aanscherpen van het sluitingsprotocol gegarandeerd kon worden. Voor de zomer van 2020 moeten er vijf goedgekeurde ontwerpen liggen. Het streven is om de ontwerpen tot in detail uit te werken zodat het ontwerp vergunbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. Vier van de vijf te versterken sluizen zijn een rijksmonument. Een hoog detailniveau van het plan is daarom van meerwaarde voor de aanvraag van de monumentenvergunning. Omdat de aannemer onderdeel is van het team, kun je in de planuitwerkingfase al een stap verder gaan dan gebruikelijk en kun je al keuzes voor de uitvoering maken. Voor de zomer van 2020 moeten de ontwerpen gereed zijn. Realisatie staat gepland voor begin 2022.