Stemmen

Home > Stemmen

Stemmen

Wie mogen er stemmen?

Alle inwoners van ons gebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Omdat de Waterschapsverkiezingen worden gecombineerd met die van Provinciale Staten, kun je op 20 maart in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen. Je krijgt daarvoor uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen twee stempassen thuisgestuurd. In het stemhokje kleur je, net als bij de andere verkiezingen, een hokje rood. In elk stembureau staat één stembus voor de Waterschapsverkiezingen en één voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Op de stempas staat in welk stembureau je kunt stemmen in de buurt. Je moet je op het stembureau legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Op http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/ kun je kijken in welk waterschap je woont.

Stembureaus

De stembureaus zijn op 20 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus zijn qua ligging en inrichting geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Iemand anders voor jou laten stemmen?

Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, kun je iemand machtigen die voor jou stemt: dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Verkiezingsuitslag

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de stemmen die zijn uitgebracht in dat stembureau voor beide verkiezingen. Voor beide verkiezingen maakt het stembureau een proces-verbaal met daarin onder andere het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal geldige stempassen. Vervolgens gaan de processen-verbaal van de stembureaus binnen ons beheergebied naar het centrale stembureau van het hoogheemraadschap. Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus berekent het centrale stembureau de verkiezingsuitslag voor de categorie ingezetenen van ons algemeen bestuur.

Animaties: 'Wat doen waterschappen?' en 'Waarom stemmen voor waterschappen?'