Schouw

Home > Schouw

Schouw

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat sloten goed onderhouden worden. In natte perioden moet het teveel aan water kunnen wegstromen naar de gemalen, waar het wordt weggepompt. En in droge tijden kunnen deze gemalen juist water aanvoeren. In en langs de meeste sloten groeien planten, zoals riet en gras. Die planten kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Ook een sloot die te ondiep is, kan water niet meer goed aan- of afvoeren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert sloten hierop tijdens een zogenaamde schouw. Meer informatie over de schouw kunt u hieronder vinden.

Baggerschouw

Veel bagger in de sloot kan er voor zorgen dat er te weinig water wordt aan- en afgevoerd. Daarom controleren we jaarlijks in een deel van ons gebied of de sloten diep genoeg zijn.

Baggerschouw

Onderhoud! Door wie?

Het hoogheemraadschap controleert de sloten, het onderhoud doen we samen.

Onderhoud! Door wie?

Knelpuntenschouw

In de zomermaanden controleert het hoogheemraadschap belangrijke sloten die mogelijk een knelpunt kunnen vormen voor de wateraanvoer en waterafvoer.

Knelpuntenschouw

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de schouw met bijbehorende antwoorden.

Veelgestelde vragen

Najaarsschouw

De najaarsschouw is de grootste schouw van het jaar. Vanaf de derde maandag in oktober controleren we vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel of de sloten voldoende zijn onderhouden.

Najaarsschouw

Contact

Heeft u vragen? Het schouwteam is bereikbaar via ons schouwformulier.

Contact