Regelen grondgebruik

Home > Zakelijk > Regelen grondgebruik

Regelen grondgebruik

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor de uitoefening van zijn waterschapstaken van oudsher veel grond in bezit. Soms is die grond in gebruik genomen door particulieren, (agrarische) bedrijven, verenigingen, stichtingen of andere overheden. Met sommige gebruikers zijn daarover al goede afspraken gemaakt, met anderen moet dat nog gebeuren. Grond die we niet nodig hebben voor de zorg voor de waterkeringen en wegen, de waterkwantiteit of de waterkwaliteit kan worden verkocht of verhuurd. We willen graag duidelijk afspraken maken over het gebruik van onze grond. Op deze pagina vindt u meer informatie over het regelen van het grondgebruik.

Mogelijkheden om grondgebruik te regelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het grondgebruik met ons te regelen:

  • U koopt de grond tegen een marktconforme prijs. Op deze manier kunt u gebruik blijven maken van de grond, uw eigendom uitbreiden en de waarde van uw perceel verhogen.
  • U huurt de grond. Ook dan kunt u gebruik blijven maken van de grond.
  • U beëindigt het gebruik van de grond en maakt met ons afspraken over de teruggave.

Wanneer u de grond koopt of huurt, kunt u de grond blijven gebruiken. Wel kunnen we voorwaarden stellen aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben te maken met het beheer en onderhoud van sloten, dijken en wegen, bijvoorbeeld als een strook grond dichtbij een waterkering ligt. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de situatie. Ze worden zorgvuldig met u besproken en vastgelegd.

Huren of kopen tegen marktconforme prijzen

U koopt of huurt het perceel tegen marktconforme prijzen. U zult begrijpen dat waterschapsgrond richting Amsterdam een andere waarde heeft dan richting de Noordkop. De waardebepaling wordt zowel bij koop als bij huur bepaald door een onafhankelijke taxateur. Wij nemen de taxatiekosten voor onze rekening. Bij koop is er sprake van 'kosten koper'. Dit betekent dat u, naast de koopsom, de kosten betaalt van de notaris, het kadaster en de overdrachtsbelasting. Bij de taxatie houden we zoveel mogelijk rekening met het gebruik en de situatie.

Werkwijze: samen naar een goede oplossing

Gebruikers waarmee we nog geen schriftelijke afspraken over het gebruik van de grond hebben gemaakt ontvangen van ons een brief. Deze brief gaat vergezeld van een luchtfoto en de kadastrale gegevens, en bevat een uitnodiging om het grondgebruik te regelen. Niet iedereen krijgt op hetzelfde moment een brief. We zijn bezig om de bestaande praktijk om grondgebruik te regelen te intensiveren. Vandaar dat we verspreid over ons gebied mensen aanschrijven om het straks grootser te kunnen aanpakken. We willen er in alle gevallen graag samen uit komen.

Voorkeur aangeven

Als u een brief van ons heeft ontvangen, kunt u uw voorkeur voor kopen, huren of teruggeven van de grond op de volgende manieren aangeven:

Vervolgens nemen wij contact met u op. Desgewenst kunnen we een afspraak maken om de situatie ter plaatse te bekijken. U krijgt alle gelegenheid om uw situatie te bespreken; we willen het grondgebruik samen met u goed regelen op een manier die zo veel mogelijk rekening houdt met uw situatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het regelen van het grondgebruik? Wij helpen u graag verder. Misschien staat het antwoord al bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact

U kunt ook contact met ons opnemen. Bel Tim Buskermolen en Ellen de Jonge via ons algemene telefoonnummer 072 582 8282. Zij zijn doorgaans op dinsdag en donderdag bereikbaar.

Downloads