Proclaimer

Home > Proclaimer

Proclaimer

Verantwoording

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet compleet, actueel of accuraat is, laat dit ons dan weten. Reacties over de inhoud en ideeën over een verdere verbetering van de site stellen wij bijzonder op prijs.

NB: Bij afwijkingen gelden de formeel vastgestelde regelingen.

Copyright

Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan het hoogheemraadschap of zijn toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van het hoogheemraadschap.

Privacystatement

Gegevens die u via deze site aan ons verstrekt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat doel rechtvaardigt.

Wat gebeurt er met persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer om uw reactie te beantwoorden. Als het om een informele vraag gaat worden uw e-mail en het antwoord niet bewaard. Gaat het om een formele kwestie (zoals een bezwaarschrift), dan worden zowel de mail als het antwoord gearchiveerd. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Afhandeling van uw vragen

Eenvoudige verzoeken om informatie beantwoorden wij binnen drie dagen. Wanneer voor de beantwoording van uw vraag specifieke kennis vereist is, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging waarin staat aangegeven op welke termijn u een inhoudelijk antwoord van ons mag verwachten. Voor formele bezwaarschriften, gedragsklachten, verzoeken om kwijtschelding en verzoeken om nadeelcompensatie gelden de wettelijke termijnen.

Archieffunctie

Vanaf 31 juli 2017 zijn we aangesloten bij ArchiefwebMet behulp van de kalender links kunt u de website bekijken zoals hij er op een bepaalde datum uitzag (tot 31 juli 2017). Hiermee voldoen we aan de Archiefwet en de Compliancy regels. De archieven worden opgeslagen in het ISO-gecertificeerde WARC-formaat, de internationale standaard voor webarchivering.