Open Data

Home > Zakelijk > Open Data

Open Data

Wij stellen onze data als Open Data beschikbaar. Iedereen is vrij is om deze data te hergebruiken. Met het openstellen van data geven wij invulling aan het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij stellen onze data beschikbaar volgens het principe open, tenzij.

Recent is bijvoorbeeld (samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat) het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) vrijgegeven. Iedereen is vrij om daarmee eigen toepassingen te ontwikkelen. Dit maakt Open Data waardevol voor de maatschappij.