Op wie kun je stemmen?

Home > Op wie kun je stemmen?

Op wie kun je stemmen?

Negen partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen. Onderaan deze pagina kunt u nalezen waar deze partijen voor staan. 

Lijst Partij Website
1

Groen, Water & Land

Waarom op mijn partij stemmen?         

Een praktisch hoogheemraadschap dat voor u en met u samenwerkt. Voor veilige dijken en schoon water tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Met een rechtvaardige waterschapsbelasting. Daar gaat GW&L voor!!

Naar onze primaire website

Naar onze jongerensite 

Groen, Water & Land stelt zich voor 

2

VVD

Waarom op mijn partij stemmen?         

Van de VVD is bekend dat ze verantwoordelijkheid neemt. Wij benaderen onderwerpen zakelijk en nuchter. Gaan voor maximale resultaten. Wij staan voor wat wij zeggen en gaan voor betaalbare lasten.

Naar onze website

VVD stelt zich voor

3

Water Natuurlijk

Waarom op mijn partij stemmen?         

Wij zijn een groene en deskundige waterschapspartij. Natuur, recreatie en gezond water zijn onze prioriteiten bij waterbeheer. Met innovaties gaan we voor duurzame oplossingen. Daar betrekken wij u graag bij.

Naar onze landelijke website

Naar onze website voor Noord-Holland

Water Natuurlijk stelt zich voor

4

CDA

Waarom op mijn partij stemmen?         

CDA is deskundig en toegankelijk. Wij staan voor betaalbaarheid van de waterschapstaken en zo laag mogelijke belastingen voor burgers, bedrijven en agrariërs. CDA pakt wateroverlast en droogteproblematiek door klimaatverandering aan.

Naar onze website

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook

CDA stelt zich voor

5

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

Waarom op mijn partij stemmen?         

Als groene en sociale partij staat de PvdA voor een duurzame leefomgeving, grote biodiversiteit, eerlijke belastingen en goed kwijtscheldingsbeleid.

Naar onze website

PvdA stelt zich voor

6

Natuurlijk BBW

Waarom op mijn partij stemmen?         

Stemmen op mensen met passie en deskundigheid voor een gezond land- en waterbeheer!

Een lokale partij met veel gebiedskennis voor een goede uitvoering van de kerntaken van het waterschap.

Naar onze website

Natuurlijk BBW stelt zich voor

7

50PLUS

Waarom op mijn partij stemmen?         

Omdat wij een eerlijker verdeling van lasten willen: tussen burgers, bedrijven, landbouw en natuur én als u nog maar met z’n tweeën bent u niet meer voor drie wordt aangeslagen.

Naar onze website

50 Plus stelt zich voor

8

AWP niet politiek wel deskundig

Waarom op mijn partij stemmen?         

Niet politiek, wel deskundig. De AWP is speciaal opgericht om mee te doen met het waterschapsbestuur. Dus geen baantjesjagers vanuit de politiek.

Voor burgers, lage lasten, slim waterbeheer, natuur, toekomstgericht.

Naar onze website 

AWP stelt zich voor

9

ChristenUnie

Waarom op mijn partij stemmen?         

De ChristenUnie wil goed en verantwoord met de schepping om gaan. We streven naar duurzame, natuur- en milieuvriendelijke oplossingen voor actuele problemen. Ieder mens en alle belangen tellen mee.

Onze kandidatenlijst

Naar onze website

ChristenUnie stelt zich voor

Download