Zienswijze indienen

Home > Zienswijze indienen

Zienswijze indienen

 • Samenvatting

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Krijgt u als belanghebbende te maken met een besluit? Dan is de kans groot dat u vooraf de gelegenheid krijgt ons te laten weten wat u van het te nemen besluit (ontwerpbesluit) vindt. Dit doet u door een zienswijze in te dienen.

 • Voorwaarden

  Wanneer kunt u een zienswijze indienen?

  Bij de voorbereiding van veel besluiten die we nemen, krijgt u als belanghebbende de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Als dit kan, vermelden wij dat in de bekendmaking van het ontwerpbesluit in het Waterschapsblad. U vindt onze bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

 • Zo werkt het

  Hoe dient u een zienswijze in?

  U kunt uw zienswijze het snelst indienen met het online formulier zienswijze indienen.

  Zienswijze indienen

  Kunt u geen gebruik maken van het online formulier zienswijze indienen? Dan kunt u op de volgende manier(en) een zienswijze indienen:

  • Telefonisch (bij de contactpersoon die in de bekendmaking van het ontwerpbesluit genoemd wordt.)
  • Schriftelijk

  In uw zienswijze vermeldt u:

  • uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat;
  • de inhoud van uw zienswijze.

  Voor het indienen van een zienswijze heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze datum treft u aan in het Waterschapsblad waarin de bekendmaking van het ontwerpbesluit staat.

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Wat doet HHNK met uw zienswijze?

  Alle ingebrachte zienswijzen op een ontwerpbesluit beantwoorden wij in een nota van inspraak. Daarbij geven wij aan of we het ontwerpbesluit aanpassen naar aanleiding van de zienswijze. Als u een zienswijze heeft ingebracht, ontvangt u persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvangt u de nota van inspraak waarin u kunt lezen wat we met uw zienswijze hebben gedaan.

  Definitieve besluiten maken wij ook bekend op www.officielebekendmakingen.nl. De nota van inspraak leggen wij ter inzage bij de bekendmaking van het definitieve besluit. Eventueel kunnen wij uw zienswijze daarin anonimiseren. Geeft u dit dan even aan in uw zienswijze?

  Bent u het niet eens met de reactie op uw zienswijze?

  U kunt in veel gevallen tegen het definitieve besluit in beroep bij de bestuursrechter. Als dat zo is dan vermelden wij dat in de mededeling die u ontvangt na vaststelling van het besluit. Ook geven wij de beroepsmogelijkheden aan in de bekendmaking van het besluit in het Waterschapsblad. Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingebracht kan geen beroep instellen bij de bestuursrechter, tenzij dit hem redelijkerwijs niet kan worden verweten.

 • Wetgeving

 • Verwijzingen

 • Wet- en Regelgeving

  zienswijze