Wie krijgt wanneer een belastingaanslag?

Home > Wie krijgt wanneer een belastingaanslag?

Wie krijgt wanneer een belastingaanslag?

 • Samenvatting

  Eind januari leggen we aanslagen op aan gebruikers van woningen en bedrijven. Eigenaren van woningen of (bedrijfs)panden sturen we eind april of eind mei de aanslag toe. Om te bepalen aan wie we de aanslag opleggen gebruiken we beleidsregels.

 • Zo werkt het

  Gebruikers van woningen

  Als gebruiker van een woning ontvangt u eind januari de aanslag, behalve als u ook eigenaar bent. Dan leggen wij u eind april of eind mei een gecombineerde aanslag op.

  Bestaat uw huishouden uit meerdere personen? Dan krijgt niet iedereen een aanslag van ons. Wij leggen maar aan één persoon de aanslag (gebruikers) op. Om de belastingplichtige bewoner te bepalen gebruiken we de volgende beleidsregels:

  • We kijken eerst naar wie het langst op het adres staat ingeschreven. Degene met de langste inschrijfdatum, krijgt de aanslag opgelegd;
  • Hebben meerdere bewoners dezelfde inschrijfdatum, dan gaat de aanslag naar de oudste persoon.

  Gebruikers van bedrijven

  Als gebruiker van een bedrijfsruimte ontvangt u eind januari een (voorlopige) aanslag. Meer informatie vindt u op de pagina informatie bedrijfsruimte

  Eigenaren van woningen en (bedrijfs)panden

  Bent u eigenaar van een woning en/of (bedrijfs)pand? Dan ontvangt u de aanslag eind april of eind mei.

  Voor het bepalen van de belastingplichtige eigenaar ontvangen we informatie van het Kadaster. Als er in het Kadaster meerdere eigenaren staan geregistreerd, leggen we maar aan één van de eigenaren de aanslag op. Het aanslagbedrag kunt u daarna met elkaar verrekenen. We hebben de volgende beleidsregels vastgesteld om de belastingplichtige eigenaar te bepalen:

  • We leggen de aanslag op aan de degene met het grootste aandeel in het eigendomsrecht;
  • Bij gelijke aandelen in het eigendomsrecht leggen we de aanslag op aan de oudste eigenaar

  Wordt u in de loop van het jaar belastingplichtig? Dan ontvangt u de aanslag zo snel mogelijk. Voor het opleggen van de aanslag zijn wij afhankelijk van uw gemeente en het Kadaster. Pas als wij de noodzakelijke gegevens hebben verwerkt kunnen we de aanslag opleggen. Het kan dus soms even duren voor u de aanslag ontvangt.

 • Ga naar:

  Mijn HHNK

  In de persoonlijke omgeving Mijn HHNK kunt u makkelijk, snel en veilig zaken regelen bij het Hoogheemraadschap. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

  Inloggen