Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Home > Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

 • Samenvatting

  Vanaf 1 oktober 2009 geldt de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. In de wet staat dat een waterschap op tijd een besluit moet nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Doet zij dit niet dan loopt het waterschap de kans dat zij een geldsom (= dwangsom) moet betalen.

 • Voorwaarden

  Als het hoogheemraadschap niet binnen een vastgestelde tijd een besluit heeft genomen, overschrijdt zij de beslistermijn. Zij blijft dan 'in gebreke', zoals dat officieel heet.

  Een vastgestelde tijd kan zijn:

  • een termijn die in de wet is vastgelegd
  • een 'redelijke' termijn. Een termijn van 8 weken na aanvraag wordt als redelijk aangemerkt maar in sommige gevallen kan het langer duren.
 • Zo werkt het

  Als u op of ná 1 oktober 2009 een vergunning aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u er van uitgaan dat het hoogheemraadschap daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u ons daarop aanspreken en in gebreke stellen. Het hoogheemraadschap heeft dan nog 2 weken om alsnog een besluit te nemen.

  Is er dan nog geen besluit gevallen, dan verbindt de nieuwe wet daaraan 2 gevolgen:

  1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet een geldsom (= dwangsom) betalen:

   Voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden moet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier u een dwangsom betalen. De dwangsom geldt ten hoogste voor 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.

   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de hoogte van de geldsom vast. Dit doet hij uiterlijk 2 weken na de laatste dag waarover een dwangsom verschuldigd is. Daarna moet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier binnen 6 weken dit bedrag op uw rekening storten.

  2. U kunt direct beroep bij de rechter instellen:

   Is er 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verplicht om alsnog binnen twee weken een besluit te nemen.

 • Wetgeving

 • Wet- en Regelgeving

  Wob