Werken en beplanting langs dijken aanbrengen

Home > Werken en beplanting langs dijken aanbrengen

Werken en beplanting langs dijken aanbrengen

 • Samenvatting

  U wilt werken en/of beplanting langs een dijk aanbrengen.

  Vergunning

  Voor het aanbrengen van werken en beplanting langs een dijk moet u een vergunning aanvragen.

 • Voorwaarden

  Vergunning aanvragen

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen

  Vraag vergunning aan

 • Wet- en Regelgeving

  Regels

  Vanuit waterkeringstechnisch en beheertechnisch oogpunt vormen bebouwing en beplanting een bezwaar voor de dijken. Het hoogheemraadschap gaat zeer terughoudend om met het verlenen van vergunningen voor werken en beplanting langs dijken. Daarom zijn er strikte regels. Deze staan in de beleidsregels van het hoogheemraadschap.

  Hoe lang duurt het?

  Voor reguliere vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van  maximaal 8 weken. HHNK mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

  ​Kosten

  Voor een aantal vergunningen moet u leges betalen. Hoe hoog deze zijn staat in de Legesverordening (zie onderstaande download) van het hoogheemraadschap.

  Wetgeving

  De Keur, de 'Algemene regels bij de keur en de beleidsregels van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn van toepassing.

 • Openbare documenten