Verontreinigingsheffing

Home > Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing

 • Samenvatting

  Is uw woning of bedrijfsruimte niet aangesloten op het riool en loost u op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

 • Zo werkt het

  Woonruimten

  Als u met meerdere personen op een adres woont, betaalt u het tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 ve). Woont u alleen? Dan geldt voor u het tarief van een eenpersoonshuishouden (1 ve).

  Bedrijfsruimten

  Voor bedrijfsruimten bepalen wij de hoogte van de aanslag in de meeste gevallen door het ingenomen water via het drinkwaterbedrijf te vermenigvuldigen met een afvalwatercoëfficiënt die past bij een bedrijfscategorie zoals vermeld in de tabel.

  Indien er sprake is van lozing van enkel huishoudelijk afvalwater en het waterverbruik is minder dan 218 m³ dan ontvangt u een aanslag van 1 of 3 ve, zie de tabel afvalwatercoëfficiënt, geheel onderaan deze pagina.

   Ingenomen water

   Vervuilingswaarde (aantal ve)

   ≤ 44  m³

   1 ve*

   > 44 m³ tot ≤217 m³

   3 ve*

   ≥ 218 m³

   aantal m³ x afvalwatercoëfficiënt = aanslag

  Bedrijven die een waterverbruik hebben van 218 m³ of meer, ontvangen een voorlopige aanslag. De definitieve vervuilingswaarde wordt na afloop van het jaar bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in één van de 15 klassen.

  Een aantal bedrijven ontvangt jaarlijks een aangiftebiljet op grond waarvan de aanslag wordt vastgesteld, hieronder vallen ook de bedrijven die een meetverplichting hebben. De meeste bedrijven ontvangen automatisch een aanslag waarvan de vervuilingswaarde is bepaald aan de hand van gegevens van de drinkwaterbedrijf PWN of Waternet.

 • Tarieven

  Het tarief per vervuilingseenheid verschilt per heffingsjaar. Hieronder treft u een overzicht van de laatste vier jaren.

  2020

  € 55,23 per vervuilingseenheid (ve)

  € 55,23 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)

  € 165,69 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

  2019

  € 54,31 per vervuilingseenheid (ve)

  2018

  € 53,86 per vervuilingseenheid (ve)

  2017

  € 57,17 per vervuilingseenheid (ve)

  1 ve = 1 persoonshuishouden
  3 ve = 2 of meerpersoonshuishoudens

 • Ga naar:

  Mijn HHNK

  In de persoonlijke omgeving Mijn HHNK kunt u makkelijk, snel en veilig zaken regelen bij het Hoogheemraadschap. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

  Inloggen

 • Downloads:

 • Wet- en Regelgeving

  verontreinigingsheffing