Vergunningen en ontheffingen

Home > Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

 • Inleiding

  Via het omgevingsloket online vraagt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aan, of doet een melding op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is. Mocht de aanvraag via het omgevingsloket problemen geven, dan kunt u met behulp van onderstaand formulier informatie opvragen over welke gegevens nodig zijn voor een specifieke vergunning.

  Wilt u uw vergunningaanvraag zelf regelen? Mogelijk heeft u hiervoor uw DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf, organisatie of instelling) inlogcode met minimaal betrouwba­arhei­dsniveau 2 nodig. Nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dan eerst DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven/instellingen) aan.

 • Actieblok 1

  Aanvraag watervergunning - burgers

  Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Dan heeft u meestal een watervergunning nodig. De meest voorkomende activiteiten zijn onder andere:

  • plaatsen van een steiger, dam, duiker of brug
  • plaatsen van een beschoeiing
  • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
  • bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, duin, kademuur, gemaal of oppervlaktewater

   Aanvraagformulier
   burger

 • Actieblok 2

  Aanvraag watervergunning - bedrijven

  Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Dan heeft u meestal een watervergunning nodig. De meest voorkomende activiteiten zijn onder andere:

  • plaatsen van een steiger, dam, duiker of brug
  • plaatsen van een beschoeiing
  • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
  • bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, duin, kademuur, gemaal of oppervlaktewater

  Aanvraagformulier
  bedrijf of instelling

 • Actieblok 3

  Online vergunningcheck

  Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst een check of u een watervergunning nodig heeft of een melding moet doen.

  Online vergunningcheck

 • Actieblok 4

  Lozing huishoudelijk afvalwater

  Loost u huishoudelijk afvalwater via een septictank of Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)? Maak gebruik van onze meldingsformulieren.

  Melding lozing via septictank of IBA

 • Actieblok 5

  Lozen vanuit bedrijven

  Als uw bedrijf afvalwater loost op het oppervlaktewater dan kunt u via de speciale meldingsmodule onderzoeken of u daarvoor een vergunning moet aanvragen of dat u de lozing alleen hoeft te melden.

  Onderzoek via de meldingsmodule

 • Actieblok 6

  Opgave grondwateronttrekking

  In de Waterwet staat beschreven dat wij ‘operationeel grondwaterbeheerder’ zijn. Het is verplicht onttrekking van grondwater te melden bij het hoogheemraadschap voor het berekenen van een mogelijke grondwaterheffing door het hoogheemraadschap of provincie.

  Formulier opgave grondwateronttrekking

 • Burgers

  Mocht de aanvraag via het omgevingsloket problemen geven, dan kunt u met behulp van onderstaand formulier informatie opvragen over welke gegevens nodig zijn voor een specifieke vergunning.

  Aanvraagformulier voor specifieke vergunningen

 • Openbare documenten