Vergunningen en meldingen

Home > Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

 • Inleiding

  Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Zoals bijvoorbeeld het: 

  • plaatsen van een steiger, dam, duiker of brug
  • plaatsen van een beschoeiing
  • het leggen van kabels of leidingen
  • bronbemaling (onttrekking van grondwater)
  • bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, duin, kademuur, gemaal of oppervlaktewater

  Dan heeft u meestal een watervergunning nodig, of volstaat het maken van een melding bij het hoogheemraadschap. Hieronder kunt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning terugvinden. Mocht u reeds weten of u een vergunning nodig heeft voor uw activiteit, of dat een melding hierover volstaat, dan kunt u direct zaken regelen.

  Voor het aanvragen van een watervergunning heeft u DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf, organisatie of instelling) nodig. Heeft u dat niet? Vraag dan eerst DigiD  of eHerkenning aan.

 • Actieblok 1

  Informatie vergunningverlening

  Ik weet eigenlijk niet of ik een vergunning nodig heb of een melding moet maken en wil er graag meer over aan de weet komen.

  Lees verder

 • Actieblok 2

  Doe de vergunningcheck

  Twijfelt u toch nog of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst een check of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

  Naar de vergunningchecker

 • Actieblok 3

  Direct een vergunning aanvragen

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een vergunning aanvragen.

  DigiD  

  Vraag vergunning aan

 • Actieblok 4

  Direct een melding maken

  Ik heb geen behoefte aan extra informatie over vergunningaanvragen en meldingen. Ik wil direct een melding maken.

  DigiD  

  Maak een melding

 • Actieblok 5

  Verleende vergunningen

  Wilt u weten welke vergunningen er door het hoogheemraadschap zijn verleend, of wilt u hiervan op de hoogte worden gesteld? Er zijn hiervoor diverse opties:

  Bekendmakingen