Uitstel van betaling

Home > Uitstel van betaling

Uitstel van betaling

  • Zo werkt het

    Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek zetten wij de invordering stop. Let op! De betalingsregeling via automatische incasso loopt wel door. Als u (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt, dan betalen wij het bedrag waarvoor u kwijtschelding krijgt, terug.

  • Ga naar:

    Mijn HHNK

    In de persoonlijke omgeving Mijn HHNK kunt u makkelijk, snel en veilig zaken regelen bij het Hoogheemraadschap. In Mijn HHNK zijn uw gegevens beschermd, omdat u veilig kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

    Inloggen