Subsidie aanvragen

Home > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Samenvatting

  Onderneemt u een incidentele activiteit in ons gebied met een cultuurhistorisch of educatief karakter? Past deze activiteit bij onze watertaken in verleden, heden en/of toekomst of brengt deze ons watererfgoed onder de aandacht? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Te denken valt aan evenementen, exposities, publicaties e.d.

 • Voorwaarden

  • De aanvraag voldoet aan de bepalingen in onze Subsidieverordening en ons Subsidiebeleid.
  • De aanvraag houdt verband met de watertaken van het hoogheemraadschap in verleden, heden en/of toekomst. Als het een activiteit met een cultuurhistorisch karakter betreft sluit deze aan bij de principes uit de vastgestelde Visie op het Watererfgoed.
  • De aanvraag is direct gerelateerd aan het beheergebied van het hoogheemraadschap.
  • Ieder project, activiteit of product is gekoppeld aan een meetbaar doel.
  • De subsidieverlening geschiedt altijd op basis van cofinanciering.
  • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten.
  • Onderhoud of restauratie van onroerend watererfgoed is niet subsidiabel.
 • Zo werkt het

  1. Vul het Aanvraagformulier Subsidie in;
  2. Voeg een specificatie van de kosten en een kostendekking toe;
  3. Uw verzoek wordt in behandeling genomen.

   Ga naar het Aanvraagformulier Subsidie

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Hoe lang duurt het?

  • U krijgt een ontvangstbevestiging. Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Zo nodig vragen wij u om aanvullende informatie.
  • Nadat de aanvraag compleet is, krijgt u krijgt binnen acht weken een brief met ons besluit. Natuurlijk doen wij ons best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

  De door u geleverde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidie. Deze worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

 • Wetgeving

 • Verwijzingen

  subsidie, subsidie aanvragen

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie:

 • Wet- en Regelgeving

  subsidie, subsidie aanvragen