Steiger aanleggen of aanpassen

Home > Steiger aanleggen of aanpassen

Steiger aanleggen of aanpassen

 • Samenvatting

  Wilt u een steiger aanleggen of aanpassen?

  In veel gevallen hoeft u daar alleen een melding van te doen bij het hoogheemraadschap. Op deze pagina leest u aan welke regels een steiger moet voldoen en wanneer een melding voldoende is.

  Een steiger is een werk dat op of over het water gebouwd wordt. Het werk kan ondersteund worden door palen in het water. Een steiger wordt meestal gebruikt om een boot aan te meren. Een (drijvende) vlonder valt ook onder een steiger.

 • Voorwaarden

  Vergunningenchecker

  Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt of dat een melding voldoende is? Doe dan eerst de vergunningcheck.

  Het verschil tussen een vergunning en een melding wordt op de pagina van de meest gestelde vragen toegelicht.

  Naar de vergunningchecker

  Wanneer doet u een melding?

  U hoeft alleen een melding te doen bij het hoogheemraadschap als u kunt voldoen aan onderstaande regels en de overige regels steiger en vlonder uit de Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

  Regels meldingsplicht

  • U bent eigenaar van het perceel waar de steiger aan grenst.
  • De sloot waarin de steiger wordt aangelegd, bevindt zich buiten het waterstaatswerk van een dijk (regionaal, overig, primair of zandige kust). Via deze links zijn de dijken en bijbehorende beschermingszones weergegeven.
  • Er is geen rietkraag aanwezig op de plek waar u de steiger wilt plaatsen.
  • Per perceel staat het hoogheemraadschap één steiger of een ander (drijvend) werk toe.
  • De steiger steekt maximaal 1,00 meter uit de waterkant en heft een lengte van maximaal 6,00 meter langs de waterkant.
  • Er blijft altijd een vrije ruimte van minimaal 6,00 meter in het water over voor het uitvoeren van onderhoud. In deze vrije ruimte mogen geen werken aangebracht worden. Is het water 6,00 meter of smaller? Dan is er geen ruimte voor een steiger. Is het water breder dan 6 meter? Dan mag in de ruimte die overblijft een steiger worden aangebracht. Let op: de beschikbare ruimte moet over de eigenaren van beide waterkanten worden verdeeld. In het informatiefilmpje wordt dit voorschrift toegelicht.
  • Tussen een steiger en een ondersteunend kunstwerk (duiker, stuw, gemaal etc.) zit een afstand van minimaal 6,00 meter.
  • Tussen de onderkant van de steiger en de hoogst toegepaste waterstand zit een afstand van minimaal 0,20 meter.

  Bekijk hieronder de vlog van Stella.

  Melding doen

 • Zo werkt het

  Wanneer hebt u een vergunning nodig?

  Voldoet de steiger die u wilt plaatsen niet aan de regels voor de meldingsplicht? Dan hebt u een vergunning nodig van het hoogheemraadschap. Een vergunning wordt verleend als de steiger voldoet aan de toetsingscriteria in par. 2.8 uit de Beleidsregels watervergunningen 2017

  Goed om te weten:

  Vergunning aanvragen
   

  Eisen materiaal

  Sommige bouwmaterialen zijn slecht voor de kwaliteit van het water. In enkele gevallen zelfs verboden. U wordt geadviseerd daarom duurzame materialen te gebruiken. Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn, waardoor er geen stoffen kunnen oplossen in het water en zo het water vervuilen. Informeer hiernaar bij de aankoop van het materiaal.

 • Tarieven

  Voor een melding brengt het hoogheemraadschap geen kosten in rekening. Hebt u een vergunning nodig voor een steiger? Dan betaalt u een vastgesteld tarief voor de behandeling van uw vergunningaanvraag. Voor steigers geldt het volgende tarief:

  • voor een steiger: € 90,00

  Voor het verwijderen van een steiger rekent het hoogheemraadschap geen tarief.

  Een volledig overzicht van de legeskosten kunt u vinden in onze Legesverordening (zie onderstaande download).

 • Hoe lang duurt de afhandeling?

  Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal 4 weken; voor vergunningsaanvragen duurt dit maximaal 8 weken. Als er aanvullende informatie nodig is van u, kan het hoogheemraadschap de termijn verlengen. Voor aanvullende informatie nemen wij contact met u op.

 • Ga naar:

  Vragen en antwoorden

  Hebt u een vraag over het aanleggen van een steiger of een andere vraag over vergunningverlening? Ga dan naar:

  Sectie veel gestelde vragen

 • Downloads:

 • Regelgeving documentatie: